INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Droguri, trafic ilegal, combatere, cooperare internaționalăDrumuriDrumuri forestiere
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Drumuri
administrare, clasificare, amplasare lucrări, stâlpi pentru instalații, pomi, în localitățile urbane și rurale
O.G. nr.43/1997
O. nr.47/1998   (M.Tr.)
bitum neparafinos, caracteristici
O. nr.497/1998   (M.Tr.)
circulația pe drumurile publice, Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966
H. nr.772/1966   (C.M.)
circulație, vehicule rutiere
O. nr.1.007/2001   (M.L.P.T.L.)
clasificarea unor sectoare de drum forestier, ca drum național
H.G. nr.856/1999
comunale
pietruire, program, garantare de către Guvern
O.G. nr.28/2000
H.G. nr.577/1997
H.G. nr.687/1997
reabilitare programe guvernamentale, continuarea și garantarea de credite externe, condiții
H.G. nr.921/2000
H.G. nr.926/2000
concesionare tronsoane autostrăzi
H.G. nr.566/1997
control utilizare sume alocate
O. nr.457/1997   (M.Tr.)
O. nr.298/2000   (M.Tr.)
cu o singură bandă de circulație din mediul rural, proiectare, executare și exploatare, specificație tehnică indicatori
O. nr.66/N/2000   (M.L.P.A.T.)
cu trafic redus, tratamente bituminoase cu agregate naturale de balastiere neconcasate
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.43/1997
O. nr.194/1999   (M.Tr.)
exploatare, întreținere, norme specifice de protecție a muncii
L. nr.90/1996
O. nr.357/1998   (M.M.P.S.)
Fond special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor, constituire, utilizare
L. nr.72/1996
L. nr.118/1996
H.G. nr.1.059/1999
O. nr.313/1997   (M.Tr.)
O. nr.341/1997   (M.Tr.)
forestiere, proprietate de stat, condiții
O.G. nr.96/1998
județene, situate în județul Hunedoara, încadrare, aprobare
H.G. nr.641/2001
locale
H.G. nr.323/1996
lucrări de cadastru al drumurilor publice, metodologie de executare
O. nr.496/1998   (M.Tr., O.N.C.G.C.)
lucrări în zonă, instalații și panouri publicitare, proiectare, amplasare
O. nr.571/1997   (M.Tr.)
modernizarea rețelei existente și construcții de autostrăzi
H.G. nr.947/1990
naționale
atribuțiile Ministerului Transporturilor, Lucrărilor Publice și Locuinței
H.G. nr.3/2001
categorii, încadrare
O. nr.43/1998   (M.Tr.)
normativ, lucrări de întreținere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros
O. nr.53/1998   (M.Tr.)
panouri inscripționale pentru lucrări finanțate din Fondul special al drumurilor publice
O. nr.341/1997   (M.Tr.)
paralele/intersecție cu căi ferate, linii de tramvai, proiectare, amplasare construcții
O. nr.571/1997   (M.Tr.)
proiectare, construire și modernizare
O. nr.45/1998   (M.Tr.)
proprietate publică, clasificare
L. nr.213/1998
protecția mediului, impact, drum-mediu
O.G. nr.36/1996
O.G. nr.43/1997
O. nr.44/1998   (M.Tr.)
publice
administrare, exploatare, întreținere și reparație, nomenclator activități
O. nr.78/1999   (M.Tr.)
carburanți auto
clase tehnice, stabilire
O. nr.46/1998   (M.Tr.)
declarație, obligație de plată la Fondul special al drumurilor publice
O.G. nr.14/1999
O. nr.114/1999   (M.Tr.)
O. nr.132/1999   (M.Tr.)
Fondul special al drumurilor publice
L. nr.118/1996
O.G. nr.11/1996
O.G. nr.14/1999
O. nr.2051/1997   (M.F.)
închidere, restricții de circulație, lucrări în zona drumurilor și/sau pentru protejarea drumului, condiții
O. nr.1.112/411/2000   (M.I., M.Tr.)
limite de tonaj modificate temporar -drum național (DN 55) Craiova -Bechet PCTF
O. nr.174/1999   (M.Tr.)
lucrări de cadastru, executare, metodologie
L. nr.7/1996
O.G. nr.19/1997
O. nr.496/1998   (M.Tr., O.N.C.G.C.)
refacere, reparații, reconstrucție, consolidare, protecție specială persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999
și drumuri de utilitate privată deschise circulației publice, încadrare pe categorii funcționale, aprobare
H.G. nr.540/2000
vehicule ale forței sau componente civile ale statelor participante la Parteneriatul pentru pace, scutiri taxe de folosire, condiții
L. nr.23/1996    [ratificare]
vehicule rutiere, omologarea și eliberarea cărții de identitate a acestora
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.78/2000
O. nr.1.007/2001   (M.L.P.T.L.)
și străzi, normativ îmbrăcăminte rutieră, reciclare la rece
O. nr.52/1998   (M.Tr.)
vehicule, circulație, condiții tehnice
O. nr.251/1999   (M.Tr.)
vehicule de transport marfă, limite de tonaj admise
O. nr.185/2000   (M.Tr.)


Duminică, 14 august 2022, 16:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.