Monitorul Oficial
nr. 216/2 aprilie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.315/20-03-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul învățământului dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina pe anul de învățământ 2002-2003, semnat la Kiev la 17 septembrie 2002
-
  2.   Protocol/17-09-2002 
PROTOCOL de colaborare în domeniul învățământului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina pe anul de învățământ 2002-2003
-
  3.   H.G. nr.316/20-03-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București la 3 și, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
-
  4.   Amend./23-01-1998 
AMENDAMENT LA ACORDUL DE ÎMPRUMUT
-
  5.   O. nr.73/10-03-2003 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecvențelor radioelectrice
T
  6.   O. nr.74/10-03-2003 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
-
  7.   O. nr.384/26-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru transmiterea în format electronic a formularului "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.01
-
  8.   O. nr.385/26-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind impozitul pe venitul din activități de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară", cod 14.13.01.13/3i
A
  9.   O. nr.386/26-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice", cod 14.13.01.14
A
  10.   O. nr.3.105/26-02-2003 (C.S.A.)
ORDIN pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la societățile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și la societățile de intermediere în asigurări care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale
-
  11.   O. nr.3.104/26-02-2003 (C.S.A.)
ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare pe anul 2002
-


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 18:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.