Monitorul Oficial
nr. 255/12 aprilie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.129/01-04-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
-
  2.   H.G. nr.383/02-04-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța
A
  3.   O. nr.11/07-04-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Procedurii de determinare a corecțiilor cantităților de energie electrică în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare
A
  4.   Decizie nr.71/20-02-2003 (A.N.R.E.)
DECIZIE privind acordarea Autorizației de înființare pentru retehnologizarea Grupului nr. 3 din Centrala Termoelectrică Mintia Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Deva" - S.A.
i
  5.   O. nr.105/20-02-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R 15-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică a ascensoarelor pentru șantiere de construcții"
-
  6.   O. nr.224/04-04-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injecție 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantităților destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004
V
  7.   O. nr.318/07-04-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și fizice care acordă aceste servicii
-
  8.   O. nr.327/08-04-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanță județene și al municipiului București
A
  9.   O. nr.475/04-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară și contabilă
-
  10.   Decizie nr.67/20-03-2003 (C.N.A.)
DECIZIE privind abrogarea unor decizii
-


Duminică, 07 iunie 2020, 13:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.