Monitorul Oficial
nr. 298/6 mai 2003

Publicare
  1.   D. nr.249/24-04-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Cavaler
i
  2.   D. nr.258/24-04-2003 
DECRET pentru înaintarea în gradul de generallocotenent a unui general-maior, precum și pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul Apărării Naționale, la trecerea acestora în rezervă
i
  3.   D.C.C. nr.133/03-04-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin și ale art. 333-336 din Codul de procedură civilă
-
  4.   D.C.C. nr.136/03-04-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 și ale art. 316 din Codul de procedură penală
-
  5.   H.G. nr.483/18-04-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2003 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
V
  6.   H.G. nr.489/18-04-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
-
  7.   H.G. nr.493/18-04-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică
-
  8.   H.G. nr.509/24-04-2003 
HOTĂRÂRE privind includerea Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. în categoria autorităților contractante
i
  9.   O. nr.136/23-04-2003 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr. 73/2003 privind unele măsuri referitoare la utilizarea frecvențelor radioelectrice
-
  10.   I. nr.2.451/12-04-2003 
INSTRUCȚIUNI privind acordarea de materiale sanitare și dispozitive medicale persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, invalizi gradul I și mari mutilați
V
  11.   Decizie nr.86/22-04-2003 (C.N.A.)
DECIZIE privind activitatea de control
A
  12.   Decizie nr.87/22-04-2003 (C.N.A.)
DECIZIE privind difuzarea programelor locale
A
  13.   C. nr.17/02-05-2003 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna mai 2003
-


Joi, 28 mai 2020, 12:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.