Monitorul Oficial
nr. 770/3 noiembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.417/20-10-2003 
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, județul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003
-
  2.   D. nr.641/17-10-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, județul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003
i
  3.   L. nr.432/27-10-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
-
  4.   D. nr.664/22-10-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
i
  5.   H.G. nr.1.232/24-10-2003 
HOTĂRÂRE privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Peștera și transmiterea acestuia din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al statului
A
  6.   O. nr.828/20-10-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 686/2003 privind aprobarea Planului pentru eradicarea accelerată a anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României
A
  7.   H. nr.54/22-10-2003 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare a Cooperativei de credit "Avântul" Ileanda
i
  8.   Decizie nr.427/01-10-2003 (C.C.)
DECIZIE privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Grupul Industrial ALCA" - S.R.L. București prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "CONSIRD" - S.A. Târgoviște
I
  9.   O. nr.3.109/28-10-2003 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul și evidență a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale
A
  10.   O. nr.3.110/28-10-2003 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum și coeficientul de lichiditate
A
  11.   O. nr.3.111/28-10-2003 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind condițiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viață, investirea și evaluarea activelor și calculul rezervelor tehnice
A


Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.