Monitorul Oficial
nr. 913/19 decembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.541/18-12-2003 
LEGE pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  2.   D. nr.854/17-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
i
  3.   L. nr.546/18-12-2003 
LEGE pentru înființarea comunei Ibănești prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui
-
  4.   D. nr.859/17-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Ibănești prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui
i
  5.   D. nr.852/17-12-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Comandor
i
  6.   D. nr.853/17-12-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios în grad de Cavaler
i
  7.   H.G. nr.1.492/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
i
  8.   H.G. nr.1.498/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
-
  9.   H.G. nr.1.499/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei unităților sanitare finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2003 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare și reorganizare
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 02:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.