Monitorul Oficial
nr. 920/22 decembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.549/18-12-2003 
LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
-
  2.   D. nr.862/17-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
i
  3.   H.G. nr.1.481/11-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției voluntare, în lei, a României la Fondul Programului Special de Dezvoltare al Agenției Interguvernamentale a Francofoniei, pe anul 2003
-
  4.   H.G. nr.1.486/11-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 834/2003 privind înfiintarea Centrului National de Cultura al Romilor
A
  5.   H.G. nr.1.485/11-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
V
  6.   H.G. nr.1.515/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
A
  7.   O. nr.1.010/10-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind Programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale", indicativ MP-031-03
-
  8.   N. nr.15/18-12-2003 (B.N.R.)
NORME privind limitarea riscului de credit la creditul de consum
A


Joi, 21 ianuarie 2021, 00:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.