Monitorul Oficial
nr. 787/26 august 2004

Publicare
  1.   D.C.C. nr.292/01-07-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (5) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare
V
  2.   O.G. nr.73/19-08-2004 
ORDONANȚĂ pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
V
  3.   H.G. nr.1.291/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 5 Bertești și DEE V - 12 Filiu, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Transion" - S.R.L.
I
  4.   H.G. nr.1.292/13-08-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E V - 3 Banat Est, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Amro Gold Oil" - S.R.L.
I
  5.   H.G. nr.1.325/19-08-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2005
T
  6.   O. nr.530/987/204/28-07,03-08,11-08-2004 (M.A.P.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea și prezentarea oțetului și a acidului acetic de calitate alimentară
-


Vineri, 27 noiembrie 2020, 19:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.