Monitorul Oficial
nr. 1228/21 decembrie 2004

Rectificare:
  1.   H.G. nr.1.923/10-11-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educației și Cercetării - Inspectoratul Școlar Județean Mureș - în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș
i
  2.   H.G. nr.2.015/24-11-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finanțarea unor obiective de investiții și pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autorităților administrației publice locale
i
  3.   H.G. nr.2.120/30-11-2004 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli ale autorităților administrației publice locale
i
Publicare
  4.   L. nr.583/15-12-2004 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
A
  5.   D. nr.1.130/13-12-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
i
  6.   L. nr.600/15-12-2004 
LEGE pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
-
  7.   D. nr.1.147/13-12-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
i
  8.   O.U.G. nr.129/09-12-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
-
  9.   H.G. nr.2.331/14-12-2004 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Mureș
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.