Monitorul Oficial
nr. 897/7 octombrie 2005

Publicare
  1.   L. nr.277/05-10-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
  2.   D. nr.979/05-10-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
-
  3.   L. nr.280/05-10-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
-
  4.   D. nr.982/05-10-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
-
  5.   L. nr.283/05-10-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
A
  6.   D. nr.985/05-10-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
  7.   O.U.G. nr.135/29-09-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
A
  8.   H.G. nr.1.166/29-09-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al județului Sibiu și în administrarea Consiliului Județean Sibiu, pentru Regia Autonomă "Aeroportul Sibiu"
-
  9.   H.G. nr.1.181/05-10-2005 
HOTĂRÂRE privind organizarea acțiunilor de comemorare a Zilei Holocaustului în România (9-10 octombrie 2005)
-
  10.   O. nr.1.023/04-10-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 501/2005 privind schimbarea sediului sucursalei teritoriale Dunăre - Olt a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare
-


Luni, 08 martie 2021, 04:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.