Monitorul Oficial
nr. 1193/30 decembrie 2005

Publicare
  1.   O.U.G. nr.196/22-12-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Fondul pentru mediu
-
  2.   O.U.G. nr.198/22-12-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
V
  3.   O.U.G. nr.203/22-12-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  4.   O.U.G. nr.207/22-12-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
V
  5.   H.G. nr.1.831/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001-2005
A
  6.   O. nr.269/28-12-2005 (C.N.A.S.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
A


Vineri, 22 ianuarie 2021, 08:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.