Monitorul Oficial
nr. 1195/30 decembrie 2005

Publicare
  1.   L. nr.404/27-12-2005 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  2.   D. nr.1.352/23-12-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
i
  3.   L. nr.405/29-12-2005 
LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la București la 13 iulie 2005
-
  4.   D. nr.1.374/28-12-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din Centrala Hidroelectrică Lotru Ciunget, semnat la București la 13 iulie 2005
i
  5.   L. nr.413/29-12-2005 
LEGE pentru declararea comunei Pantelimon, județul Ilfov, oraș
-
  6.   D. nr.1.382/28-12-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea comunei Pantelimon, județul Ilfov, oraș
-
  7.   L. nr.414/29-12-2005 
LEGE privind declararea comunei Măgurele, județul Ilfov, oraș
-
  8.   D. nr.1.383/28-12-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Măgurele, județul Ilfov, oraș
-
  9.   L. nr.415/29-12-2005 
LEGE pentru declararea comunei Bragadiru, județul Ilfov, oraș
-
  10.   D. nr.1.384/28-12-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea comunei Bragadiru, județul Ilfov, oraș
-
  11.   H.G. nr.1.724/21-12-2005 
HOTĂRÂRE privind înființarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România
A
  12.   H.G. nr.1.813/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Termica" Vaslui - S.A
-
  13.   H.G. nr.1.823/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2005 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agenții economici monitorizați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
-
  14.   R. nr.13/22-12-2005 (B.N.R.)
REGULAMENT privind modificarea Normelor metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările și completările ulterioare
A


Miercuri, 14 aprilie 2021, 17:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.