Monitorul Oficial
nr. 200/3 martie 2006

Publicare
  1.   L. nr.33/01-03-2006 
LEGE privind băncile de credit ipotecar
A
  2.   D. nr.221/28-02-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind băncile de credit ipotecar
-
  3.   L. nr.34/01-03-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
-
  4.   D. nr.222/28-02-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
-
  5.   L. nr.36/01-03-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
A
  6.   D. nr.224/28-02-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
-
  7.   L. nr.37/01-03-2006 
LEGE privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
-
  8.   D. nr.225/28-02-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
-
  9.   D.C.C. nr.81/07-02-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  10.   D.C.C. nr.110/16-02-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  11.   O. nr.171/28-02-2006 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005
A
Rectificare:
  12.   H.G. nr.50/13-01-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
A


Sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.