Monitorul Oficial
nr. 206/6 martie 2006

Publicare
  1.   L. nr.28/28-02-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenței aviare
-
  2.   D. nr.216/27-02-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenței aviare
-
  3.   L. nr.35/01-03-2006 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
  4.   D. nr.223/28-02-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
  5.   L. nr.38/01-03-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
-
  6.   D. nr.226/28-02-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
-
  7.   D. nr.227/28-02-2006 
DECRET privind supunerea spre aprobare Parlamentului a Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială "Compania de Apă Someș" - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localități urbane din Bazinul hidrografic Someș-Tisa", inclus în programul "Dezvoltarea infrastructurii în orașele mici și mijlocii (SAMTID), faza I"
-
  8.   D.C.C. nr.87/07-02-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  9.   D.C.C. nr.115/16-02-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 și ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
V
  10.   H.G. nr.173/09-02-2006 
HOTĂRÂRE privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea alimentelor și hranei pentru animale, obținute din organisme modificate genetic
V
  11.   H.G. nr.256/22-02-2006 
HOTĂRÂRE privind hrana pentru animale și alimentele modificate genetic
V


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 13:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.