Monitorul Oficial
nr. 273/27 martie 2006

Publicare
  1.   L. nr.60/22-03-2006 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale, semnat la București la 19 septembrie 2005
-
  2.   D. nr.339/21-03-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale, semnat la București la 19 septembrie 2005
-
  3.   D.C.C. nr.160/28-02-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
V
  4.   D.C.C. nr.161/28-02-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local
V
  5.   D.C.C. nr.162/28-02-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
V
  6.   H.G. nr.262/22-02-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 10:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.