Monitorul Oficial
nr. 287/30 martie 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.24/29-03-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  2.   H.G. nr.334/16-03-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin schimb de scrisori, semnate la București la 25 noiembrie 2005 și la Zagreb la 5 ianuarie 2006, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003
-
  3.   O. nr.130/22-03-2006 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București
-
  4.   O. nr.142/24-03-2006 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
A


Vineri, 22 ianuarie 2021, 08:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.