Monitorul Oficial
nr. 647/26 iulie 2006

Publicare
  1.   H.G. nr.930/19-07-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al comunei Brâncovenești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Brâncovenești, județul Mureș
-
  2.   H.G. nr.932/19-07-2006 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Botoșani, a unui imobil trecut în domeniul public al statului
-
  3.   H.G. nr.935/19-07-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
-
  4.   H.G. nr.937/19-07-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport în domeniul public al comunei Voșlăbeni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Voșlăbeni, județul Harghita, a unui tronson de canalizare
-
  5.   O. nr.872/17-07-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a exceptării de la obligația prezenței anumitor informații pe etichetă și în prospect și de la obligația ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării directe către pacient
V
  6.   O. nr.875/17-07-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor privind coloranții care pot fi adăugați pentru colorarea medicamentelor de uz uman
V
  7.   O. nr.886/19-07-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind externalizarea serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare
-
  8.   O. nr.888/19-07-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind revizuirea reglementărilor referitoare la examinările radiologice de masă
V
  9.   C. nr.14/20-07-2006 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint, având valoarea nominală de 5 lei, emisiunea "Monumente de artă feudală creștină"
-


Duminică, 07 iunie 2020, 13:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.