Monitorul Oficial
nr. 753/5 septembrie 2006

Publicare
  1.   H.G. nr.1.102/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru construirea, reabilitarea și consolidarea unor lăcașuri de cult, inclusiv a așezămintelor și centrelor social-caritabile aparținând acestora
-
  2.   H.G. nr.1.119/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Autorității Navale Române
-
  3.   H.G. nr.1.120/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și fiinutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare
-
  4.   H.G. nr.1.129/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Argeș
-
  5.   H.G. nr.1.130/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Fântânele și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, județul Mureș
-
  6.   H.G. nr.1.132/30-08-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea drumului forestier Corhago și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Chiheru de Jos și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, județul Mureș
-
  7.   Decizie/07-07-2006 (C.C.I.R.)
DECIZIA din 7 iulie 2006 (Extras)
V


Duminică, 07 iunie 2020, 12:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.