Monitorul Oficial
nr. 868/24 octombrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.384/10-10-2006 
LEGE privind statutul soldaților și gradaților voluntari
V
  2.   D. nr.1.161/09-10-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind statutul soldaților și gradaților voluntari
-
  3.   D.C.C. nr.598/21-09-2006 
DECIZIA nr. 598 din 21 septembrie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. 1 și ale art. 67 din Codul de procedură penală
-
  4.   D.C.C. nr.600/21-09-2006 
DECIZIA nr. 600 din 21 septembrie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 2 și 3 din Codul de procedură penală
-
  5.   D.C.C. nr.604/21-09-2006 
DECIZIA nr. 604 din 21 septembrie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 291 alin. 2 din Codul de procedură penală
-
  6.   H.G. nr.1.410/11-10-2006 
HOTĂRÂRE privind mandatarea ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru a comunica intenția Guvernului României de a contribui cu echivalentul în lei al sumei de 100.000 dolari SUA la cea de-a 7-a reconstituire a resurselor financiare ale Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (FIDA)
-
  7.   O. nr.687/11-10-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei nr. 2 "Zonele pentru desfășurarea activității de inspecție a inspectorilor în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine și ovine, sediul zonelor și împuternicirea inspectorilor care răspund de aceste zone" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuțiilor și modalităților de funcționare ale inspecției privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene pentru realizarea activității de inspecție, precum și stabilirea zonelor în care inspectorii își desfășoară activitatea
-
  8.   O. nr.1.247/12-10-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de către Agenția Națională a Medicamentului a certificatului care atestă calitatea de persoană calificată
-


Joi, 09 iulie 2020, 20:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.