Monitorul Oficial
nr. 954/27 noiembrie 2006

Publicare
  1.   Declarație nr.1/23-11-2006 
DECLARAȚIE
-
  2.   H.P. nr.43/23-11-2006 
HOTĂRÂRE privind desemnarea unor deputați și senatori în calitatea de membru al Parlamentului European
-
  3.   L. nr.414/09-11-2006 
LEGE pentru aderarea Guvernului României la Convenția privind Organizația Hidrografică Internațională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967 3 Convenție privind Organizația Hidrografică Internațională
-
  4.   D. nr.1.265/08-11-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aderarea Guvernului României la Convenția privind Organizația Hidrografică Internațională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967
-
  5.   D.C.C. nr.732/24-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (4) și art. 60 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
V
  6.   D.C.C. nr.743/26-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14, art. 346 alin. 1 și art. 348 din Codul de procedură penală
V
  7.   D.C.C. nr.745/26-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a prevederilor art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  8.   O.U.G. nr.92/22-11-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
V
  9.   H.G. nr.1.659/22-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Rulmentul" - S.A. Brașov
-
  10.   O. nr.33/20-11-2006 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind reguli de ofertare pe piața de echilibrare
A
  11.   O. nr.1.406/15-09-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Poziției comune a Consiliului Uniunii Europene 2004/487/PESC privind măsuri restrictive suplimentare impuse Liberiei
-
  12.   O. nr.1.857/06-11-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 870/2005 privind Registrul de evidență fiscală
-
  13.   O. nr.1.951/16-11-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind organizarea și funcționarea biroului central înființat pentru transmiterea pe cale electronică a informațiilor în domeniul recuperării creanțelor statelor membre ale Uniunii Europene
A
  14.   O. nr.6/76/13-09,26-09-2006 (B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN privind abrogarea Normelor metodologice ale Băncii Naționale a României și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare
-
Republicare:
  15.   L. nr.199/13-11-2000 
LEGE privind utilizarea eficientă a energiei
A


Marți, 16 august 2022, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.