Monitorul Oficial
nr. 967/4 decembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.422/22-11-2006 
LEGE privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
V
  2.   D. nr.1.295/20-11-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
-
  3.   L. nr.423/22-11-2006 
LEGE privind reorganizarea comunei Rozavlea, județul Maramureș
-
  4.   D. nr.1.296/20-11-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reorganizarea comunei Rozavlea, județul Maramureș
-
  5.   H.G. nr.1.633/22-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiții și Companii Multinaționale, care gestionează problematica declarației pentru investiții internaționale și companii multinaționale a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
-
  6.   H.G. nr.1.636/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  7.   H.G. nr.1.654/22-11-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010
-
  8.   O. nr.230/20-11-2006 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 190/2006 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare Runda nr. 51/2006
-
  9.   O. nr.769/22-11-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor
-
  10.   O. nr.779/09-11-2006 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind finanțarea proiectelor cuprinse în Programul național pentru reducerea costurilor cu energia pentru populație, prin creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în anul 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 320/2006
-
  11.   O. nr.1.201/07-11-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice și juridice ca verificatori de mediu
-
  12.   O. nr.1.433/23-11-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 828/2006 privind achiziția de aparatură medicală
-
  13.   O. nr.113.132/17-11-2006 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2007
-
  14.   Decizie nr.114.406/09-11-2006 (C.S.A.)
DECIZIE privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "PWS Romania" - S.R.L.
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 16:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.