Monitorul Oficial
nr. 995/13 decembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.449/06-12-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  2.   D. nr.1.343/04-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
  3.   L. nr.453/06-12-2006 
LEGE privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
-
  4.   D. nr.1.347/04-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
-
  5.   L. nr.455/06-12-2006 
LEGE pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România
-
  6.   D. nr.1.349/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind acțiunile și cererile în justiție formulate de cultele religioase recunoscute din România
-
  7.   L. nr.456/06-12-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
-
  8.   D. nr.1.350/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
-
  9.   L. nr.457/06-12-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
-
  10.   D. nr.1.351/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
-
  11.   L. nr.460/06-12-2006 
LEGE pentru înființarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, județul Giurgiu
-
  12.   D. nr.1.354/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, județul Giurgiu
-
  13.   L. nr.461/06-12-2006 
LEGE pentru înființarea comunei Livezile, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Banloc
-
  14.   D. nr.1.355/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Livezile, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Banloc
-
  15.   D.C.C. nr.805/09-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  16.   H.G. nr.1.699/29-11-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Direcției Regionale de Statistică Dolj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  17.   H.G. nr.1.704/29-11-2006 
HOTĂRÂRE privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes național "LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab"
-
  18.   H.G. nr.1.726/06-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 8 și 9 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu handicap, precum și în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost și persoanelor victime ale violenței în familie și a finanțării acestor programe
-
  19.   H.G. nr.1.736/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
-
  20.   H.G. nr.1.737/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor
-
  21.   H.G. nr.1.739/06-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
A
  22.   H.G. nr.1.740/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
-
  23.   H.G. nr.1.741/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe amplasate în stația C.F. Astra și a liniei curente 315 de racord la stația Brașov-Triaj, date în concesiune Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
-
  24.   H.G. nr.1.742/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a mijlocului fix pod cale ferată amplasat pe linia C.F. București-Constanța la km 7+068 (pasaj inferior Miorița)
-
  25.   H.G. nr.1.743/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe amplasate în stația C.F. Giurgiu - Grupa Frontieră, date în concesiune Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
-
  26.   O. nr.786/11-12-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare
-
  27.   C. nr.25/04-12-2006 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna decembrie 2006
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 17:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.