Monitorul Oficial
nr. 264/19 aprilie 2007

Publicare
  1.   L. nr.91/10-04-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
A
  2.   D. nr.388/10-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
-
  3.   L. nr.94/16-04-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  4.   D. nr.400/13-04-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  5.   L. nr.97/16-04-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
-
  6.   D. nr.403/13-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
-
  7.   D.C.C. nr.139/20-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul de procedură civilă
V
  8.   D.C.C. nr.169/27-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2), art. 13 și art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și a dispozițiilor art. 13 alin. (1), (12) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  9.   D.C.C. nr.170/27-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 68, art. 73 alin. (2), art. 87 alin. (7), art. 89 alin. (1) și art. 911 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 31 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
V
  10.   D.C.C. nr.171/27-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  11.   D.C.C. nr.242/20-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. a)-c) și alin. 10 din Codul de procedură penală
V
  12.   O. nr.57/10-04-2007 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România
-
  13.   O. nr.234/23-03-2007 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Observatorului Național al Ocupării și Formării Profesionale a Forței de Muncă
-
  14.   O. nr.2.130/535/227/09-03,03-04,21-03-2007 (M.C.C., M.F.P., M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
-
  15.   Decizie nr.179/30-03-2007 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale "ASILIFE INSURANCE BROKER" - S.R.L.
-
  16.   H./12-10-2006 (C.E.D.O.)
HOTARÂRE în Cauza Țovaru împotriva României
-


Marți, 26 mai 2020, 16:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.