Monitorul Oficial
nr. 785/20 noiembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.303/13-11-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
V
  2.   D. nr.969/12-11-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  3.   D.C.C. nr.886/16-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 591 alin. 2 din Codul de procedură civilă
V
  4.   H.G. nr.1.385/12-11-2007 
HOTĂRÂRE privind acordarea premiilor pentru performanțele obținute de sportivii români la Jocurile Mării Negre
-
  5.   O. nr.896/955/22-10,07-11-2007 (M.A.D.R., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind organizarea timpului de lucru pentru echipajele și lucrătorii de pe navele de pescuit maritime
-
  6.   O. nr.1.849/30-10-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru publicarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilității de tranziție
-
  7.   O. nr.1.857/01-11-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Metodologiei de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
-
Rectificare:
  8.   H.G. nr.1.233/10-10-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Mureș
-


Joi, 12 decembrie 2019, 20:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.