Monitorul Oficial
nr. 827/4 decembrie 2007

Publicare
  1.   H.G. nr.1.424/28-11-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului multianual ”Asistență tehnică pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013”, și finanțarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
-
  2.   H.G. nr.1.429/28-11-2007 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  3.   H.G. nr.1.436/28-11-2007 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Obrejița, județul Vrancea
-
  4.   H.G. nr.1.442/28-11-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în județul Satu Mare
-
  5.   H.G. nr.1.446/28-11-2007 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea
-
  6.   O. nr.10.339/19-11-2007 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială ”Electroputere” - S.A. Craiova
-
  7.   O. nr.903/19-11-2007 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007
A


Vineri, 22 ianuarie 2021, 07:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.