Monitorul Oficial
nr. 842/8 decembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.352/03-12-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
-
  2.   D. nr.1.048/30-11-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
-
  3.   L. nr.357/03-12-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
  4.   D. nr.1.053/30-11-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
  5.   L. nr.358/03-12-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
-
  6.   D. nr.1.054/30-11-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
-
  7.   D.C.C. nr.1.065/20-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 975 din Codul civil
V
  8.   D.C.C. nr.1.066/20-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041-4043 din Codul de procedură civilă
V
  9.   D.C.C. nr.1.067/20-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  10.   D.C.C. nr.1.068/20-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 și art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
V
  11.   D.C.C. nr.1.070/20-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
V
  12.   H.G. nr.1.451/28-11-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2004 privind aprobarea înființării, pe lângă Serviciul Român de Informații, a unor activități finanțate integral din venituri proprii
-
  13.   O. nr.1.897/29-11-2007 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012
A
  14.   O. nr.2.311/04-12-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind condițiile de delegare a competenței de efectuare a inspecției fiscale altui organ de inspecție fiscală
A


Sâmbătă, 25 mai 2019, 23:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.