Monitorul Oficial
nr. 900/28 decembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.378/28-12-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
A
  2.   D. nr.1.154/27-12-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
-
  3.   L. nr.379/28-12-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”
A
  4.   D. nr.1.155/27-12-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană”
-
  5.   L. nr.382/28-12-2007 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale ”Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.
-
  6.   D. nr.1.158/27-12-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale ”Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM” - S.A.
-
  7.   L. nr.383/28-12-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată
-
  8.   D. nr.1.159/27-12-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată
-
  9.   D.C.C. nr.1.003/08-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  10.   D.C.C. nr.1.025/13-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) și (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  11.   H.G. nr.1.562/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al statului pentru Poliția de Stat Albaneză
-
  12.   H.G. nr.1.568/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Călărași în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciocănești, județul Călărași
-
  13.   H.G. nr.1.569/19-12-2007 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Pogonești, județul Vaslui
-
  14.   O. nr.56/13-12-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice și în domeniul gazelor naturale
A
  15.   O. nr.2.121/940/11-12,10-12-2007 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultații la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanță
-


Joi, 11 august 2022, 11:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.