Monitorul Oficial
nr. 18/10 ianuarie 2008

Publicare
  1.   L. nr.1/08-01-2008 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  2.   D. nr.1/07-01-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  3.   D.C.C. nr.1.196/13-12-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) și art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
V
  4.   H.G. nr.1.586/19-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
-
  5.   H.G. nr.1/09-01-2008 
HOTĂRÂRE privind finanțarea proiectului ”Reprezentantul special al Guvernului României” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2008
-
  6.   H.G. nr.2/09-01-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri privind participarea României la Carnavalul de la Veneția în perioada 26 ianuarie - 5 februarie 2008
-
  7.   H.G. nr.4/09-01-2008 
HOTĂRÂRE privind încetarea raportului de serviciu al domnului Bălu Marius, prin eliberarea din funcția publică de subprefect al județului Mehedinți
-
  8.   H.G. nr.5/09-01-2008 
HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mîndrilă Eftandopolos Constantin, subprefect al județului Vrancea
-
  9.   H.G. nr.8/09-01-2008 
HOTĂRÂRE privind corectarea limitelor de venituri și indexarea cuantumului alocației familiale complementare și al alocației de susținere pentru familia monoparentală
-
  10.   O. nr.769/2471/17-12,21-12-2007 (M.C.T.I., M.E.F.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației și al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
-
  11.   O. nr.1.141/2419/01-11,18-12-2007 (M.D.L.P.L., M.E.F.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură” în cadrul axei prioritare ”Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale” din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  12.   O. nr.2.779/10-12-2007 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de organizare și desfășurare și a Calendarului admiterii în învățământul liceal și profesional pentru anul școlar 2008-2009
-
  13.   C. nr.1/03-01-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, valabil în luna ianuarie 2008
-


Vineri, 19 august 2022, 01:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.