Monitorul Oficial
nr. 375/16 mai 2008

Publicare
  1.   L. nr.100/09-05-2008 
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  2.   D. nr.502/08-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  3.   L. nr.104/09-05-2008 
LEGE privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă"
-
  4.   D. nr.506/08-05-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă"
-
  5.   L. nr.105/09-05-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
  6.   D. nr.507/08-05-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
  7.   D. nr.513/12-05-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Mare Ofițer
-
  8.   O.U.G. nr.60/07-05-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
V
  9.   O. nr.82/13-05-2008 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, Runda nr. 60/2008
-
  10.   O. nr.151/1.006/28-03-2008 (M.C.T.I., M.E.F.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației și al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
-


Duminică, 02 octombrie 2022, 13:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.