Monitorul Oficial
nr. 587/5 august 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.780/01-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  2.   D.C.C. nr.788/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  3.   D.C.C. nr.790/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  4.   D.C.C. nr.791/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  5.   D.C.C. nr.795/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
V
  6.   D.C.C. nr.805/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  7.   D.C.C. nr.806/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  8.   D.C.C. nr.808/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  9.   D.C.C. nr.809/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. 1 din Legea notarilor și a activității notariale nr. 36/1995
V
  10.   D.C.C. nr.810/03-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
V
  11.   D.C.C. nr.824/07-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
V
  12.   D.C.C. nr.825/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală
V
  13.   D.C.C. nr.828/08-07-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 alin. 1, 2, 3 și 4 și ale art. 461 alin. 1 lit. a) și d) din Codul de procedură penală
V
  14.   O. nr.826/27-06-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor 1 și 2, precum și a rectificării lit. g) a art. 11, la Acordul privind adoptarea de condiții uniforme pentru inspecțiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere și recunoașterea reciprocă a acestor inspecții, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997
-
  15.   O. nr.509/23-07-2008 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007
A
  16.   H./08-06-2006 (C.E.D.O.)
Hotărâre din 8 iunie 2006 în Cauza Vlasia Grigore Vasilescu împotriva României
-


Joi, 22 aprilie 2021, 16:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.