Monitorul Oficial
nr. 768/14 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.269/07-11-2008 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
V
  2.   D. nr.1.081/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
-
  3.   L. nr.270/07-11-2008 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
  4.   D. nr.1.082/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
  5.   L. nr.271/07-11-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  6.   D. nr.1.083/06-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  7.   L. nr.278/07-11-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
A
  8.   D. nr.1.090/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
-
  9.   H.G. nr.1.405/04-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției 12 din anexa nr. 99 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
-
  10.   H.G. nr.1.406/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Satu Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare
-
  11.   Decizie nr.228/14-11-2008 
DECIZIE pentru numirea domnului Radu Constantin Ragea în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Justiției
-
  12.   O. nr.93/29-10-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală
A
  13.   O. nr.5.869/10-11-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modalitatea de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
-
Rectificare:
  14.   O. nr.746/C/13-03-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.1.489/C/28-05-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.1.589/C/06-06-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.2.356/C/12-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Miercuri, 05 octombrie 2022, 06:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.