Monitorul Oficial
nr. 847/16 decembrie 2008

Publicare
  1.   D. nr.1.318/15-12-2008 
DECRET privind revocarea decretului pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru
-
  2.   D. nr.1.319/15-12-2008 
DECRET pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru
-
  3.   O.U.G. nr.214/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  4.   O.U.G. nr.215/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național
V
  5.   H.G. nr.1.609/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet"
-
  6.   H.G. nr.1.658/10-12-2008 
HOTĂRÂRE privind reglementarea regimului juridic al unor imobile
-
  7.   H.G. nr.1.664/10-12-2008 
HOTĂRÂRE privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  8.   H.G. nr.1.670/10-12-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanțărilor rambursabile ce pot fi contractate și a tragerilor din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile administrativ-teritoriale
-
  9.   Decizie nr.249/12-12-2008 
DECIZIE pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluța Mihaela în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
-
  10.   Decizie nr.250/12-12-2008 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Palașcă din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor
-
  11.   O. nr.M.121/05-12-2008 (M.A.)
ORDIN al ministrului apărării privind responsabilitățile comandanților/șefilor unităților militare pentru păstrarea integrității patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării și unele măsuri privind modul de administrare a acestuia
-
  12.   O. nr.253/28-11-2008 (A.N.P.D.C.)
ORDIN al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecție specială la tratament medical în străinătate
-
  13.   I. nr.664/28-11-2008 
INSTRUCȚIUNI ale ministrului internelor și reformei administrative privind normele de asigurare tehnică a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
  14.   O. nr.672/08-12-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind modificarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 485/2008
-
  15.   O. nr.673/09-12-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, în perioada 2009-2012
V
  16.   O. nr.690/10-12-2008 (M.C.T.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finanțare nerambursabilă "e-Creștere!"
-
  17.   O. nr.5.242/01-09-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului cu privire la aprobarea programelor școlare pentru clasele a V-a și a VI-a la disciplina "Limba și literatura italiană maternă"
-
  18.   O. nr.5.260/02-09-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea programelor școlare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară "Om și societate - Istoria și tradițiile minorității maghiare", clasele a VI-a și a VII-a
-
Rectificare:
  19.   H.G. nr.1.518/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 02:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.