Monitorul Oficial
nr. 855/19 decembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.280/07-11-2008 
LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005
-
  2.   D. nr.1.092/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005
-
  3.   L. nr.305/15-12-2008 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
  4.   D. nr.1.317/12-12-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
  5.   H.G. nr.1.676/10-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României
-
  6.   Decizie nr.255/15-12-2008 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Berca din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
-
  7.   O. nr.685/15-12-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L.
-
  8.   O. nr.735/09-12-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate
-
  9.   O. nr.1.553/671/3560/04-12,05-12,04-12-2008 (M.D.L.P.L., M.I.R.A., M.E.F.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
A
  10.   O. nr.1.964/02-12-2008 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman
A


Duminică, 07 iunie 2020, 13:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.