Monitorul Oficial
nr. 2/5 ianuarie 2009

Publicare
  1.   O.U.G. nr.227/30-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  2.   Decizie nr.15/05-01-2009 
DECIZIE pentru numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu în funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
A
  3.   O. nr.850/3641/30-06,12-12-2008 (M.D.L.P.L., M.E.F.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistență tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  4.   O. nr.1.815/29-12-2008 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  5.   O. nr.3.099/C/05-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.003/C/2008
A


Joi, 25 februarie 2021, 23:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.