Monitorul Oficial
nr. 105/20 februarie 2009

Publicare
  1.   L. nr.2/17-02-2009 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
-
  2.   D. nr.308/16-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
-
  3.   L. nr.8/17-02-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
A
  4.   D. nr.314/16-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
-
  5.   L. nr.9/17-02-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
-
  6.   D. nr.315/16-02-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
-
  7.   L. nr.10/17-02-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
A
  8.   D. nr.316/16-02-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
  9.   L. nr.11/17-02-2009 
LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
-
  10.   Protocol/28-01-1994 
PROTOCOL adițional între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
-
  11.   D. nr.317/16-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994
-
  12.   L. nr.17/17-02-2009 
LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 noiembrie 1993
-
  13.   Protocol/08-11-1993 
PROTOCOL între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor
-
  14.   D. nr.323/16-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 noiembrie 1993
-
  15.   H.P. nr.8/17-02-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2009
-
  16.   D.C.C. nr.11/08-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală
V
  17.   D.C.C. nr.15/08-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. 2 și art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală
V
  18.   H.G. nr.105/18-02-2009 
HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora
-
  19.   Decizie nr.108/05-02-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale GIO GROUP - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  20.   Listă nr.7/20-02-2009 
Lista partidelor politice, alianțelor politice și electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 20 februarie 2009 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale
-


Vineri, 26 februarie 2021, 00:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.