Monitorul Oficial
nr. 119/26 februarie 2009

Publicare
  1.   L. nr.13/17-02-2009 
LEGE pentru ratificarea Amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
-
  2.   D. nr.319/16-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
-
  3.   L. nr.15/17-02-2009 
LEGE pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la București la 2 iulie 2007, la Acordul de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București-Pitești, semnat la București la 5 august 1996
-
  4.   D. nr.321/16-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la București la 2 iulie 2007, la Acordul de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București-Pitești, semnat la București la 5 august 1996
-
  5.   H.S. nr.5/23-02-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  6.   D.C.C. nr.36/13-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  7.   D.C.C. nr.37/13-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
V
  8.   D.C.C. nr.98/20-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
V
  9.   D.C.C. nr.99/20-01-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  10.   O. nr.38/11-02-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind organizarea și funcționarea Poliției Fitosanitare
A
  11.   O. nr.40/323/28-01,18-02-2009 (M.D.R.L., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  12.   O. nr.213/24-02-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind numirea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad
-


Vineri, 26 februarie 2021, 00:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.