Monitorul Oficial
nr. 143/9 martie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.157/10-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
V
  2.   D.C.C. nr.158/10-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  3.   D.C.C. nr.175/10-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  4.   D.C.C. nr.214/17-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  5.   D.C.C. nr.260/24-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), (2) și (4)-(11), art. 11 și art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
V
  6.   O.U.G. nr.12/25-02-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local "Pasaj rutier denivelat superior Basarab"
V
  7.   O.U.G. nr.16/04-03-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
V
  8.   H.G. nr.191/25-02-2009 
HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar, în condițiile legii
-
  9.   H.G. nr.192/25-02-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  10.   Decizie nr.425/27-02-2009 (A.N.R.E.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
A
  11.   Decizie nr.155/25-02-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
-
Rectificare:
  12.   O. nr.2.457/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.2.452/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.2.573/C/07-10-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   H.G. nr.9/16-01-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
A
  16.   O. nr.408/C/30-01-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Vineri, 27 noiembrie 2020, 20:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.