Monitorul Oficial
nr. 150/10 martie 2009

Publicare
  1.   L. nr.22/27-02-2009 
LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004
-
  2.   D. nr.380/25-02-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004
-
  3.   D.C.C. nr.108/03-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituți
V
  4.   D.C.C. nr.225/17-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (1), (2), (3) și (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  5.   H.G. nr.194/25-02-2009 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Administrației Prezidențiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privată a statului, aflate în custodia Muzeului Național de Artă al României
-
  6.   Decizie nr.302/06-03-2009 
DECIZIE privind numirea membrilor Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și a președintelui Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
-
  7.   Decizie nr.325/10-03-2009 
DECIZIE pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene
-
  8.   O. nr.28/24-02-2009 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat privind aprobarea modelului delegațiilor speciale de control utilizate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
-
  9.   O. nr.740/C/02-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
Republicare:
  10.   H.G. nr.568/05-06-2002 
HOTĂRÂRE privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor și utilizării în industria alimentară
V


Vineri, 26 februarie 2021, 00:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.