Monitorul Oficial
nr. 167/17 martie 2009

Publicare
  1.   L. nr.35/13-03-2009 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 și 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic și de art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
-
  2.   D. nr.418/13-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 și 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic și de art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
-
  3.   D.C.C. nr.1369/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 și art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  4.   D.C.C. nr.1406/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
V
  5.   D.C.C. nr.1411/16-12-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  6.   Decizie nr.350/17-03-2009 
DECIZIE privind eliberarea domnului chestor general de poliție Andreescu Anghel din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
-
  7.   Decizie nr.351/17-03-2009 
DECIZIE privind numirea domnului chestor de poliție Făiniși Cristian în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
-
  8.   O. nr.51/13-03-2009 (A.N.R.M.A.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind accelerarea procedurilor de licitație restrânsă și de negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare
T
  9.   O. nr.203/14/05-03,26-01-2009 (M.M., M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice
-
  10.   Decizie nr.178/04-03-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de încetare a activității și retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale ASIG CENTER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Duminică, 31 mai 2020, 07:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.