Monitorul Oficial
nr. 225/7 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.63/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani
-
  2.   D. nr.484/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani
-
  3.   L. nr.64/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
-
  4.   D. nr.485/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
-
  5.   L. nr.65/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "țară parteneră", la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
-
  6.   D. nr.486/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "țară parteneră", la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
-
  7.   L. nr.66/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Națională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrilești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilești, județul Galați
-
  8.   D. nr.487/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Națională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrilești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilești, județul Galați
-
  9.   L. nr.67/01-04-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național
-
  10.   D. nr.488/31-03-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național
-
  11.   L. nr.68/01-04-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
  12.   D. nr.489/31-03-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
  13.   D.C.C. nr.267/24-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. a) și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  14.   D.C.C. nr.268/24-02-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
V
  15.   O. nr.3402/16-03-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea programelor specifice, valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în învățământul preuniversitar pentru profesori la specializările limba japoneză și limba chineză
-
  16.   Listă nr.9/02-04-2009 
Lista partidelor politice, alianțelor politice și electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 2 aprilie 2009 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 74/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale
-


Vineri, 26 februarie 2021, 15:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.