Monitorul Oficial
nr. 250/15 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.94/08-04-2009 
Lege privind auditul de securitate în domeniul aviației civile
A
  2.   D. nr.610/07-04-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind auditul de securitate în domeniul aviației civile
-
  3.   O. nr.50/10-04-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative
A
  4.   O. nr.3312/02-04-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a a liceului tehnologic, cursuri de zi și seral
-


Joi, 28 mai 2020, 11:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.