Monitorul Oficial
nr. 253/16 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.98/08-04-2009 
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
-
  2.   D. nr.614/07-04-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
-
  3.   H.G. nr.427/08-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei "Activitățile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, cuantumul acestuia, precum și suma totală alocată fiecărei activități" la Hotărârea Guvernului nr. 3/2008 privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități
-
  4.   O. nr.39/06-04-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei
A
  5.   O. nr.396/01-04-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3
V
  6.   O. nr.490/13-03-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind abrogarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
-
  7.   O. nr.676/14-04-2009 (M.Î.M.M.C.M.A.)
ORDIN al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2009
-


Duminică, 07 martie 2021, 08:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.