Monitorul Oficial
nr. 270/24 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.113/24-04-2009 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
  2.   D. nr.697/24-04-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
  3.   D.C.C. nr.421/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  4.   D.C.C. nr.422/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 190 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  5.   D.C.C. nr.423/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35, ale art. 37 alin. (4) și ale art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, ale art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a celor două acte normative, în ansamblul lor
V
  6.   D.C.C. nr.427/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  7.   H.G. nr.437/08-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN
-
  8.   H.G. nr.438/08-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru includerea unei părți dintr-un imobil în inventarul bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Direcției Județene de Statistică Olt
-
  9.   H.G. nr.440/08-04-2009 
HOTĂRÂRE privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al statului pentru Poliția de Autostradă din Provincia Dhi Qar, Republica Irak
-
  10.   H.G. nr.450/15-04-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Călărași în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Garda Financiară a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
-
  11.   H.G. nr.456/15-04-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
-
  12.   H.G. nr.468/22-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
-


Vineri, 27 noiembrie 2020, 08:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.