Monitorul Oficial
nr. 273/27 aprilie 2009

Publicare
  1.   L. nr.96/08-04-2009 
LEGE pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, și a Protocolului privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, și, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, și a Protocolului privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
-
  2.   Protocol/29-09-1995 
PROTOCOL privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944)
-
  3.   Protocol/29-09-1995 
PROTOCOL privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995
-
  4.   Protocol/01-10-1998 
PROTOCOL privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944)
-
  5.   Protocol/01-10-1998 
PROTOCOL privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
-
  6.   D. nr.612/07-04-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, și a Protocolului privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, și, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, și a Protocolului privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998
-
  7.   H.G. nr.439/08-04-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  8.   O. nr.53/22-04-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2009 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.
A
  9.   O. nr.54/22-04-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE - S.R.L
A
  10.   O. nr.55/22-04-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUȚIE - S.A.
A
  11.   O. nr.56/22-04-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2009 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A.
A
  12.   O. nr.3457/23-03-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor școlare județene, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 847/2007
A


Luni, 19 aprilie 2021, 11:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.