Monitorul Oficial
nr. 277/28 aprilie 2009

Publicare
  1.   H. nr.2/21-04-2009 (B.P.S.)
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
-
  2.   D.C.C. nr.299/03-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
V
  3.   D.C.C. nr.352/17-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. 222 alin. 7 și art. 223 din Codul de procedură penală
V
  4.   D.C.C. nr.363/17-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) și alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  5.   D.C.C. nr.490/02-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
V
  6.   H. nr.460/15-04-2009 (M.C.S.I.)
HOTĂRÂRE pentru atribuirea competenței Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de a desfășura procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru ce are ca obiect achiziția dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare
-
  7.   H.G. nr.471/22-04-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.682/2006 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării în lungime de 23,8 km, din cadrul obiectivului de investiții "Variantă de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 și Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)"
-
  8.   Decizie nr.498/24-02-2009 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Traian Abrudan din funcția publică de inspector guvernamental
-
  9.   O. nr.436/07-04-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.194(80) anexa 2 și prin Rezoluția MSC.216(82) anexa 2 ale Comitetului Securității Maritime din 20 mai 2005, respectiv 8 decembrie 2006
-
  10.   O. nr.576/16-04-2009 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.013/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României
-
Rectificare:
  11.   L. nr.18/26-02-2009 
Legea bugetului de stat pe anul 2009
-


Luni, 06 iulie 2020, 05:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.