Monitorul Oficial
nr. 311/12 mai 2009

Publicare
  1.   L. nr.136/05-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
  2.   D. nr.742/04-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
  3.   L. nr.137/05-05-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  4.   D. nr.743/04-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  5.   L. nr.138/05-05-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
A
  6.   D. nr.744/04-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
-
  7.   L. nr.139/05-05-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
  8.   D. nr.745/04-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
  9.   L. nr.140/05-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
-
  10.   D. nr.746/04-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plății contribuției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel
-
  11.   D.C.C. nr.496/07-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală
V
  12.   D.C.C. nr.497/07-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 și art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală
V
  13.   D.C.C. nr.501/07-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală
V
  14.   H.G. nr.463/22-04-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și a municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad
-
  15.   H.G. nr.528/06-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul agricol dintre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul Agriculturii și Pescuitului Maritim din Regatul Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008
-
  16.   O. nr.464/21-04-2009 (M.M.)
ORDIN al ministrului mediului pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului
-
  17.   O. nr.579/05-05-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
-
  18.   O. nr.619/05-05-2009 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind repartizarea biletelor de odihnă
-
  19.   Decizie nr.22/12-05-2009 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. 22 din 12 mai 2008
-
  20.   O. nr.4/21-04-2009 (B.N.R.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit
-


Duminică, 18 aprilie 2021, 18:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.