Monitorul Oficial
nr. 312/12 mai 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.297/03-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (3) din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
V
  2.   D.C.C. nr.408/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1491 alin. 3 din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.409/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  4.   D.C.C. nr.410/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  5.   H.G. nr.490/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei "Lista cuprinzând autoritățile administrației publice locale care beneficiază de finanțarea proiectelor de investiții în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susținerii financiare a autorităților administrației publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanțarea proiectelor de investiții în turism pe anul 2009
-
  6.   H.G. nr.491/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2009 pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
-
  7.   H.G. nr.531/06-05-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț în proprietatea publică a municipiului Roman și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman
-
  8.   O. nr.69/28-04-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor
A
  9.   O. nr.70/30-04-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind anularea titlului de parc industrial acordat Societății Comerciale "Rompetrol Industrial Parks" - S.A. Constanța
-
  10.   O. nr.587/06-05-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Autorității Feroviare Române - A.F.E.R
A
  11.   O. nr.575/30-04-2009 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71
-
Rectificare:
  12.   O. nr.2.451/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.408/C/30-01-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.648/C/24-02-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.741/C/02-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.865/C/12-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.977/C/19-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-


Vineri, 27 noiembrie 2020, 19:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.