Monitorul Oficial
nr. 323/14 mai 2009

Publicare
  1.   L. nr.157/08-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
-
  2.   D. nr.775/07-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
-
  3.   D.C.C. nr.411/26-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
V
  4.   H.G. nr.565/13-05-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
-
  5.   H.G. nr.566/13-05-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj
-
  6.   H.G. nr.567/13-05-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
-
  7.   O. nr.597/07-05-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
A
  8.   C. nr.15/11-05-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională
-
  9.   C. nr.16/11-05-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2009
-


Luni, 08 martie 2021, 06:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.