Monitorul Oficial
nr. 337/20 mai 2009

Publicare
  1.   L. nr.170/08-05-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
A
  2.   D. nr.788/07-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
  3.   Decizie nr.534/19-05-2009 
DECIZIE pentru suspendarea domnului Todea Andrei-Barbu din funcția publică de inspector guvernamental
-
  4.   Decizie nr.535/19-05-2009 
DECIZIE privind eliberarea domnului Ioan Nani din funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  5.   Decizie nr.536/19-05-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Mircea Ioan Pavelescu în funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
-
  6.   Decizie nr.537/19-05-2009 
DECIZIE privind eliberarea domnului Mihai Puia din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
-
  7.   Decizie nr.538/19-05-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Corneliu Ceică în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
-
  8.   Decizie nr.539/19-05-2009 
DECIZIE privind revocarea domnului Horia-Marius Căliminte din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  9.   Decizie nr.540/19-05-2009 
DECIZIE privind numirea domnului Eugen Georgescu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  10.   O. nr.M.53/08-05-2009 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind conducerea spitalelor din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale
A
  11.   O. nr.369/731/74/08-05,21-04,30-04-2009 (M.M., M.E., M.A.I.)
ORDIN al ministrului mediului, al ministrului economiei și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor, ministrului economiei și comerțului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii și criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje
A
  12.   O. nr.918/12-05-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje și deșeuri de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 128/2004
-
  13.   H./04-11-2008 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 4 noiembrie 2008 în Cauza Bota împotriva României
-


Luni, 08 martie 2021, 06:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.