Monitorul Oficial
nr. 348/25 mai 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.559/06-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al județului Giurgiu, precum și al municipiului Giurgiu, orașelor și comunelor din județul Giurgiu
-
  2.   H.G. nr.575/13-05-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a II-a a Programului de infrastructură municipală prevăzut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică, semnat la București la 28 ianuarie 2005
-
  3.   O. nr.323/12-05-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 762/2008 pentru aprobarea modelului autorizației de înființare și funcționare a crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare și al documentelor legale de proveniență a exemplarelor de vânat care intră și ies în/din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare
-
  4.   O. nr.632/15-05-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
A
  5.   Listă nr.15/21-05-2009 
Lista partidelor politice, alianțelor politice și electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus până la data de 21 mai 2009 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 374/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea unui consiliu local și a unor primari
-
Rectificare:
  6.   O. nr.977/C/19-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  7.   L. nr.98/08-04-2009 
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
-


Luni, 19 aprilie 2021, 13:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.